Monday, February 1, 2010

Konsep Aqidah

Pegertian -

Bahasa :- Percaya dengan kukuh di dalam hati
Istilah :- Percaya dan yakin kewujudan Allah dan sifat kesempurnaanNya,berdasarkan dalil
naqli dan aqli

Aqidah Sebenar Bersumberkan Al-Quran dan Sunnah :-

Aqidah yg betul -
-Percaya dan yakin berlandaskan Al-Quran dan Sunnah

Ciri-cirinya :-
1)Yakin dengan teguh kewujudan dan kekuasaan Allah
2)Menjauhi perbuatan syirik
3)Kepercayaan berlandaskan Al-Quran dan Hadis

Aqidah yg salah -
-Kepercayaan yg bercanggah dengan nas Syariah

Ciri-cirinya :-
1)Menafikan keesaan Allah
2)Mengamalkan kepercayaan bertentangan (Al-Quran dan Sunnah)
3)Melakukan perbuatan syirik

No comments:

Post a Comment